Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

KAJŪS

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Ūkininkavimo kursai Klaipėdoje

El. paštas Spausdinti PDF

Norintiems pradėti ūkininkauti Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga organizuoja mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (valst. kodas – 261081106) Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos patalpose Janonio g. 13, Klaipėda, tel. 8-64575953.

Mokymosi rezultatų vertinimas vykdomas dešimties balų sistema. Asmeniui, kurio visų mokomųjų dalykų mokymosi pasiekimai įvertinami ne mažiau nei 4 balais, teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas ūkininko kompetencijos (verstis žemės ūkio veikla ir miškininkyste) pažymėjimas.

Reikalavimai, mokantis savišvietos būdu (savarankiškai):

Asmuo gali pasirengti savišvietos būdu (savarankiškai) profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijos vertinimui, jei jis yra baigęs vidurinio ugdymo programą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį. Mokantis savišvietos būdu, savarankiškai susipažįstama su mokymo teikėjo pateikta teorijos dalykų mokomąja medžiaga. Dalykų praktinės užduotys atliekamos savarankiškai arba konsultuojantis su dalyko profesijos mokytoju ar lektoriumi.

Konsultacijų grafikus su atskirų mokymo dalykų mokytojais, lektoriais ir praktinio darbo vadovais sudaro Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos profesinio mokymo vadovas.

Tel. 8-64575953

 

Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis